Odoo Express

Chào mừng bạn đến với trải nghiệm Odoo Express chạy bằng AI

Xin vui lòng trả lời những câu hỏi cơ bản này để bắt đầu

Vui lòng chọn Phiên bản Odoo Bạn muốn khởi tạo
Ví dụ tên nhà máy "Tesla Factory" sẽ trở thành: https://odoo.express/tesla_factory
Chọn tất cả những gì áp dụng